Greek Electronic

TRACKLIST IASOS – LIBRA SUNRISE IANNIS XENAKIS, MAKI ISHII, LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG, KEIKO ABE – PLEIADES (1979) DIMITRIS PETSETAKIS – THE PROPHECY GEORGE THEODORAKIS – STOU IASOS – LUENNA COAST VANGELIS KATSOULIS – THE SLIPPING BEAUTY MICHALIS RAKINTZIS FEAT. ELENI DIMOU – I DON’T BELIEVE (DUB MIX) VANGELIS – PINTA, NIÑA, SANTA MARÍA (INTOContinue reading “Greek Electronic”